Značka: Izraeliti

Posted in 4. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Judita Starý zákon

JUDITA IV.

Kniha Judita 4 – Boží ľud a Betulia vo veľkom nebezpečenstve. Strach Izraelitov a verejné prosby k Bohu o pomoc. 1- Izraeliti, čo bývali v Judei, počuli o všetkom, čo urobil vodca vojska asýrskeho kráľa Nabuchodonozora Holofernes národom, ako vyraboval všetky ich svätyne a zničil ich. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JUDITA IV.
Posted in 10. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Samuelova Starý zákon

DRUHÁ SAMUELOVA X.

Druhá kniha Samuelova 10 – Vojna proti Amončanom a Aramejčanom. 1- Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ SAMUELOVA X.
Posted in 31. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Samuelova Starý zákon

PRVÁ SAMUELOVA XXXI.

Prvá kniha Samuelova 31 – Porážka Izraelitov a Šaulova smrť. 1- Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ SAMUELOVA XXXI.
Posted in 8. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Samuelova Starý zákon

PRVÁ SAMUELOVA VIII.

Prvá kniha Samuelova 8 – Samuel a Šaul. Izraeliti žiadajú kráľa. 1- Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov. 2- Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia; boli sudcami v Bersabe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ SAMUELOVA VIII.
Posted in 7. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Samuelova Starý zákon

PRVÁ SAMUELOVA VII.

Prvá kniha Samuelova 7 – Pokánie Izraelitov. Víťazstvo nad Filištíncami. 1- Obyvatelia Kirjatiarimu prišli, odniesli Pánovu archu a zaniesli ju do domu Abinadaba na návrší. Jeho syna Eleazara však zasvätili, aby strážil Pánovu archu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ SAMUELOVA VII.
Posted in 21. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV XXI.

Sudcov 21 – Starosť o Benjamínovcov. Žiaľ Izraelitov. Manželky z Jábesa. Únos manželiek zo Šíla. 1- Izraeliti zložili v Masfe prísahu: „Nik z nás nedá Benjamínovcovi svoju dcéru za manželku.“

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV XXI.
Posted in 20. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV XX.

Sudcov 20 – Potrestanie Benjamínovcov. Porada Izraelitov v Masfe. Benjamínovci sa chystajú na boj. Benjamínovci víťazia nad Izraelitmi. Izraeliti žiadajú radu od Pána. Izraeliti ako víťazi. Porážka Benjamínovcov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV XX.
Posted in 3. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV III.

Sudca 3 – Časť druhá. Boje sudcov so susednými národmi. Sudca Otoniel. Sudca Aod. Eglon utláča Izraelitov. Aod zabije Eglona. Aodovo víťazstvo. Sudca Samgar.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV III.
Posted in 23. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXIII.

Deuteronómium 23 – Príslušnosť do izraelskej pospolitosti. Čistota vojenského tábora. Zákon o utečených otrokoch – kultová prostitúcia. Úžera, sľub, cudzie imanie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXIII.
Posted in 4. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM IV.

Deuteronómium 4 – Význam vernosti voči zákonu. Varovanie pred modlami. Trest a milosť. Božie divy voči Izraelitom. Miesta útočišťa. Druhá Mojžišova reč.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM IV.