Značka: Jób

Posted in 42. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XLII.

Kniha Jób 42 – Druhá Jóbova odpoveď Bohu. Pred Bohom len pokora. Záver knihy o Jóbovi. Jóbovi priatelia nemajú pravdu. Jóbov nový blahobyt. 1- Tu Jób odpovedal Pánovi: 2- „Nuž dobre viem ja, že ty všetko urobíš, – nijaký tvoj zámer nemožno prekaziť. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XLII.
Posted in 37. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXVII.

Kniha Jób 37 – Všemocný Pán životov. Nech sa Jób pokorí pred Bohom! V tmách prichádza svetlo. 1- Moje srdce nad tým celkom predesilo sa, – že až z miesta svojho ide vyskočiť. 2- Počúvajte teda ten jeho hlas dunivý, – aký veľký hukot mu z úst vychádza. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXVII.
Posted in 36. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXVI.

Kniha Jób 36 – Štvrtá Elihuova reč. Pán trestom napráva. Nech Jób dúfa v Pána! Nesmierna moc Pánova. Všemocný Pán prírody. 1- Elihu pokračoval a vravel: 2- „Pozhovej mi trochu, ja ťa zaraz poučím, – veď sú ešte Božie slová na prospech! 3- Svoje vedomosti doširoka rozviniem, – by som svojho Tvorcu ospravedlnil. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXVI.
Posted in 35. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXV.

Kniha Jób 35 – Tretia Elihuova reč. Jób si protirečí. Neprávosť neublíži Bohu. Neprávosť ubližuje ľuďom. 1- A Elihu opäť vravel: 2- „Veď či za správne si toto vari pokladal: – ‚U Pána mám právo‘ tak si hovoril. 3- Teraz zasa tvrdíš: ‚Čo je ťa do toho, – čože ti tým robím, že hriech pášem ja?‘ …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXV.
Posted in 34. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXIV.

Kniha Jób 34 – Druhá Elihuova reč. Prečo sa Jób ponosuje. Boh je všemohúci, ale spravodlivý. Boh zasiahne v pravej chvíli. Daromná opovážlivosť. 1-A Elihu vravel: 2- „Nože, moje slová počúvajte, mudrci, – vy, učenci, tiež mi sluchu dožičte, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXIV.
Posted in 33. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXIII.

Kniha Jób 33 – Rozhodca medzi Bohom a Jóbom. Zamieta Jóbove ponosy. Ako Boh zjavuje svoju vôľu. Skrúšenosť voči Bohu. Nech Jób dáva pozor. 1- Moje slová teda, Jób, už dobre počúvaj, – všetkým mojim rečiam sluchu doprajže! …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXIII.
Posted in 29. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXIX.

Kniha Jób 29 – Druhý Jóbov monológ. Predošlé šťastie. Predtým ctený od všetkých. Ochranca slabých. Bývalé nádeje. 1- Jób pokračoval vo svojich výrokoch: 2- „Kto dá to, by bol som jak v mesiacoch dávnych – a ako v dňoch tých, keď ma sám Boh chránil, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXIX.
Posted in 27. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXVII.

Kniha Jób – Deviata Jóbova odpoveď. Prisahá, že je nevinný. Nech Boh potresce neprajníkov! Hriešnik stratí všetko. Hriešnik náhle zahynie. 1- Tu Jób začal opäť hovoriť: 2- „Ako žije Boh, čo odobral mi právo, – a Všemohúci, čo ma roztrpčil, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXVII.
Posted in 26. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXVI.

Kniha Jób 26 – Ôsma Jóbova odpoveď. Daromné reči priateľov. Božia nekonečná moc a múdrosť. 1- Jób odpovedal: 2- „Azda si takto slabému pomohol – a podoprel si bezvládne rameno? 3- Či si chcel takto nemúdremu poradiť – a prejavil si veľa rozvahy?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXVI.
Posted in 23. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXIII.

Kniha Jób 23 – Siedma Jóbova odpoveď. Nech Boh sám súdi. Nevinnosť sa nedá dokázať. Nezaslúžené utrpenie. 1- Jób odpovedal: 2- „Aj dnes je veru ešte spurný môj nárek – a vzlykot mi ruka zadŕža; 3- Bár by som vedel, kde by som ho našiel, – zašiel by som k jeho trónu až. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXIII.