Značka: Jozue

Posted in Denníček ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (57.) – 26.2.2023 – nedeľa

161) Mária, ó, Panna bez poškvrny, – si čistý krišťáľ pre srdce, – si kotva, ktorá brzdí vlny, – posolstvo silu nesúce. – Mária, si…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (57.) – 26.2.2023 – nedeľa
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (56.) – 25.2.2023 – sobota

Ako si Ježiš Kristus zaslúži, aby sme ho milovali pre lásku, ktorú nám prejavil vo svojom utrpení (17.) Čímže ti splatím, môj Miláčik, túto tvoju…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (56.) – 25.2.2023 – sobota
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (55.) – 24.2.2023 – piatok

Znášaj nedokonalosti iných ľudí 1 – Čo človek sám u seba alebo u iných nemôže napraviť, má trpezlivo znášať, kým Boh nerozhodne inak. 2 –…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (55.) – 24.2.2023 – piatok
Posted in Eucharistické zázraky ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (54.) – 23.2.2023 – štvrtok

Eucharistický zázrak v Belgicku (Herentalse, 1412) V roku 1412 sa istý Jan van Langerstede ubytoval v hoteli neďaleko mestečka Herentals. Muž sa živil kradnutím posvätných…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (54.) – 23.2.2023 – štvrtok
Posted in Denníček ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (53.) – 22.2.2023 – streda

151) + Raz, keď som bola so sestrou M,89 v kuchyni, trochu sa na mňa nahnevala. Za pokánie mi prikázala sadnúť si na stôl a…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (53.) – 22.2.2023 – streda
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (52.) – 21.2.2023 – utorok

Konať všetko z lásky 1 – Za nič na svete a pre nijakú ľudskú lásku nerob niečo zlého; ale dobrý skutok možno niekedy aj vynechať…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (52.) – 21.2.2023 – utorok
Posted in 2. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV II.

Sudcov 2 – Nevernosť Izraela. Anjel zvestuje trest. Jozueho smrť. Pohania, skúšobný kameň Izraela. Odpad Izraela. Trest a Božia zhovievavosť. Skúška Izraela.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV II.
Posted in 1. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV I.

Sudcov 1 – Časť prvá. Politické a náboženské pomery Izraela po Jozueho smrti. Boje o zaistené územia. Víťazstvá Júdovcov. Porážka Adonibezeka. Dobytie Hebrona a Dabira. Benjamínovci a Jebuzejci. Bojové výpravy Jozefovcov. Boje menších kmeňov – Zabulon, Aser, Neftali, Danovci.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV I.
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (51.) – 20.2.2023 – pondelok

Ako si Ježiš Kristus zaslúži, aby sme ho milovali pre lásku, ktorú nám prejavil vo svojom utrpení (16.) Toto je tá láska, ktorá uchvacuje zbožné…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (51.) – 20.2.2023 – pondelok
Posted in 24. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Jozue Starý zákon

JOZUE XXIV.

Jozue 24 – Druhá reč. Spomienka na Božie dobrodenia. Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom. Jozue umiera. O Jozefových kostiach a Eleazarovej smrti.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JOZUE XXIV.