Značka: ķňaz

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 110. kapitola Kniha Žalmov Nezaradené Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 110 (109)

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 110 (109)
Posted in 23. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kroník Starý zákon

DRUHÁ KRONÍK XXIII.

Druhá kniha Kroník 23 – 1- Na siedmy rok sa Jojada vzmužil, vzal k sebe veliteľov stotín: Jerohamovho syna Azariáša, Johananovho syna Izmaela, Obedovho syna Asariáša, Adaiho syna Másiáša a Zechriho syna Elisafata a uzavrel s nimi dohodu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRONÍK XXIII.
Posted in 18. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XVIII.

Numeri 18 – Kňazské dôchodky. Zákon o desiatkoch. Dávky levitov pre kňazov. 1- Tu Pán hovoril Áronovi: „Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmeň s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XVIII.
Posted in 17. kapitola Kniha Numeri Pentateuch

NUMERI XVII.

Numeri 17 – Áronova palica sa rozzelenala. Dodatky k zákonom o kňazstve a levitoch. 1- Po tomto Pán povedal Mojžišovi: 2- „Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa, po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa, po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa, spolu dvanásť palíc. Meno každého napíš na jeho palicu!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XVII.
Posted in 21. kapitola Kniha Levitikus Pentateuch Starý zákon

LEVITIKUS XXI.

Levitikus 21 – Predpisy pre kňazov. Predpisy pre veľkňaza. Ustanovenia o kňazoch s telesnou chybou. 1- Pán vravel Mojžišovi: „Hovor kňazom, Áronovým synom, a povedz im: Nepoškvrňte sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní LEVITIKUS XXI.
Posted in 9. kapitola Kniha Levitikus Pentateuch Starý zákon

LEVITIKUS IX.

Levitikus 9 – Áronova prvá obeta. Príprava na obetu. Kňazská obeta za hriech a celostná žertva. Obeta za ľud. Požehnanie a Pánova sláva.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní LEVITIKUS IX.
Posted in 29. kapitola Kniha Exodus Pentateuch Starý zákon

EXODUS XXIX.

Exodus 29 – Svätenie kňazov. Posvätenie Árona a jeho synov. Trojitá obeta. Kňazský podiel z oltára. Dedenie kňazského rúcha. Obetná hostina. Každodenná celostná žertva. Božia prítomnosť v stane.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EXODUS XXIX.
Posted in 28. kapitola Kniha Exodus Pentateuch Starý zákon

EXODUS XXVIII.

Exodus 28 – Kňazské rúcho. Rúcho Árona a jeho synov. Efód (náramenník). Náprsník. Kňazský plášť. Náčelná tabuľka. Tunika, mitra a pás. Rúcho jednoduchých kňazov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EXODUS XXVIII.
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján Kentský, kňaz

Svätý Ján Kentský sa narodil v mestečku Kenty pri Krakowe v roku 1390. Po kňazskej vysviacke mnoho rokov pôsobil ako profesor teológie v Krakove. Neskôr…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Kentský, kňaz
Posted in kňaz svätý

Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Peter Kanízius sa narodil 8. mája 1521 v Nijmegene. Stal sa jezuitom v časoch, keď sa v severnom Nemecku šíril protestanizmus. Pôsobil vo viacerých…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi