Značka: kráľ Dávid

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 145. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 145 (144)

Dávidov chválospev. – Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, – a tvoje meno velebiť – navždy a naveky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 145 (144)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 144. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 144 (143)

Od Dávida. – Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, – čo učí moje ruky zápasiť – a moje prsty bojovať.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 144 (143)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 143. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 143 (142)

Dávidov žalm. – Pane, vyslyš moju modlitbu, – pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, – pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 143 (142)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 142. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 142 (141)

Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni. Nahlas volám k Pánovi, – nahlas a úpenlivo prosím Pána;

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 142 (141)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 141. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 141 (140)

Dávidov žalm. – Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, – počuj môj hlas, keď volám ku tebe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 141 (140)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 140. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 140 (139)

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka – a pred násilníkom ma chráň. Veď oni zamýšľajú robiť zlo, – deň čo deň podnecujú rozbroje.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 140 (139)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 138. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 138 (137)

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, – že si vypočul slová mojich úst. – Budem ti hrať pred tvárou anjelov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 138 (137)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 132. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 132 (131)

Pútnická pieseň. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho ochotu, že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 132 (131)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 131. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 131 (130)

Dávidova pútnická pieseň. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 131 (130)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 124. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 124 (123)

Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 124 (123)