Značka: ľud

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 149. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 149

ALELUJA. – Spievajte Pánovi pieseň novú; – jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 149
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 129. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 129 (128)

Často dorážali do mňa od mojej mladosti, nechže povie Izrael: Často dorážali do mňa od mojej mladosti, a nič nezmohli proti mne.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 129 (128)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 125. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 125 (124)

Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: nehýbe sa, trvá naveky. Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu odteraz až naveky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 125 (124)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 121. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 121 (120)

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 121 (120)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 106. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 106 (105)

ALELUJA. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, kto všetku jeho chválu rozhlási?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 106 (105)
Posted in 94. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM XCIV. (XCIII.)

Žalm 94 – Boh – pomstiteľ spravodlivých. 1- Bože odplaty, Pane, – Bože odplaty, zjav sa. 2- Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, – odplať pyšným, čo si zaslúžili. 3- Dokedy ešte hriešnici, Pane, – dokedy ešte budú hriešnici jasať? …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM XCIV. (XCIII.)
Posted in 78. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 78 (77)

Kniha Žalmov 78 – Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy. Asafova poučná pieseň. Počúvaj, ľud môj, moju náuku, nakloň sluch k slovám mojich úst. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 78 (77)
Posted in 35. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXV.

Kniha Jób 35 – Tretia Elihuova reč. Jób si protirečí. Neprávosť neublíži Bohu. Neprávosť ubližuje ľuďom. 1- A Elihu opäť vravel: 2- „Veď či za správne si toto vari pokladal: – ‚U Pána mám právo‘ tak si hovoril. 3- Teraz zasa tvrdíš: ‚Čo je ťa do toho, – čože ti tým robím, že hriech pášem ja?‘ …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXV.
Posted in 28. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXVIII.

Kniha Jób 28 – Pieseň o Múdrosti. Umné snahy ľudí. Múdrosť nemožno dosť oceniť. Boh – prameň a darca múdrosti. 1- Zaiste striebro má svoje náleziská – a zlato miesto, kde ho vyplavujú. 2- 2Železo zo zeme dobývajú taktiež – a tvrdý kameň obráti sa na meď. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXVIII.
Posted in 8. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Judita Starý zákon

JUDITA VIII.

Kniha Judita 8 – Juditina viera v Boha a výzva ľudu na odpor. 1- V tých dňoch o tom počula Judita, dcéra Merariho, syna Oxa, syna Jozefa, syna Oziela, syna Elchiu, syna Ananiáša, syna Gedeona, syna Rafaina, syna Achitoba, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Salamiela, syna Surisaddaia, syna Simeona, syna Izraela.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JUDITA VIII.