Značka: milosť

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (448.) – 23.3.2024 – sobota

Svätá Terézia vraví: “Odvráťte pohľad od nebezpečných príležitostí a duša sa hneď obráti k Bohu, aby ho milovala.”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (448.) – 23.3.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (441.) – 16.3.2024 – sobota

Dávid si prial krídla holuba, zbavené príťaže svetskej náklonnosti, aby mohol vzlietnuť a odpočinúť si v Bohu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (441.) – 16.3.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (436.) – 11.3.2024 – pondelok

Svätý Augustín píše, že cisár Tiberius vyslovil želanie, aby rímsky senát prijal medzi bohov aj Ježiša Krista. Senát však odoprel s pripomienkou…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (436.) – 11.3.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (434.) – 9.3.2024 – sobota

Niektorí sa chcú stať svätými, ale podľa svojho vlastného názoru. A to je omyl. Chcú milovať Boha, ale podľa svojho rozumu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (434.) – 9.3.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in meniny, mená svätý

Katolícke čítanie (429.) – 4.3.2024 – pondelok

Kto chce celým srdcom milovať Ježiša Krista, musí z neho vylúčiť všetko, čo nie je Boh, všetko, čo je sebaláska.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (429.) – 4.3.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (427.) – 2.3.2024 – sobota

Môj Ježišu, vnukni mi túžbu páčiť sa len tebe. Daj, aby som zabudol na všetky stvorenia, aj na seba samého.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (427.) – 2.3.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (422.) – 26.2.2024 – pondelok

Akú istotu nachádzajú v skrytom živote tí, čo chcú milovať Ježiša Krista z celého srdca! Sám Ježiš im dal v tom príklad: tridsať rokov žil skrytý a opovrhnutý v nazaretskej dielni.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (422.) – 26.2.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (415.) – 19.2.2024 – pondelok

Nikdy nedopusť, aby sa ti služba Márii stala zdĺhavá alebo zaťažujúca, veď slúžiť Kráľovnej mysľou aj slovami je pôvabné a radostné.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (415.) – 19.2.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (413.) – 17.2.2024 – sobota

Kto miluje Ježiša Krista, netúži, aby ho ľudia milovali a vážili si ho. Jeho jedinou túžbou je, aby sa zaľúbil Bohu, výhradnému predmetu svojej lásky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (413.) – 17.2.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (408.) – 12.2.2024 – pondelok

Vtelené Slovo, prosím ťa pre zásluhy tvojej svätej poníženosti, s ktorou si z lásky k nám znášalo potupy a krivdy, osloboď ma od pýchy a daj mi trocha tvojej svätej pokory.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (408.) – 12.2.2024 – pondelok