Značka: slávnosť

Posted in 9. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ester Starý zákon

ESTER IX.

Kniha Ester 9 – Židia vo svojej obrane zabíjajú svojich protivníkov. Konajú slávnosť. Ustanovenie výročnej slávnosti Purim. 1- Teda v dvanástom mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal adar, na jeho trinásty deň, na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv, nastal obrat. Židia sa dostali navrch a začali sa pomstiť na svojich nepriateľoch.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ESTER IX.
Posted in 12. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA XII.

Kniha Nehemiášova 12 – Kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zorobábelom. Zoznam hlavných kňazov. Kňazi za čias Jojakima. Náčelníci levitských rodov po Jochanana. Posviacky mestských múrov. Prípravy. Prvý zbor. Druhý zbor. Slávnosť v chráme. Ďaľšia Nehemiášova činnosť. Dozorcovia darov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA XII.
Posted in 6. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

EZDRÁŠOVA VI.

Kniha Ezdrášova 6 – Kráľ Dárius nariaďuje pokračovať v stavbe chrámu. Povolenie pokračovať v stavbe chrámu. Dokončenie stavby Božieho chrámu. Posvätenie chrámu. Slávnosť Veľkej noci.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EZDRÁŠOVA VI.
Posted in 3. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

EZDRÁŠOVA III.

Kniha Ezdrášova 3 – Stavba chrámu. Oltár na celopalné obety. Slávnosť Stánkov. Základ pre nový chrám. 1- Keď sa priblížil siedmy mesiac – Izraeliti už boli vo svojich mestách -, zišiel sa ľud do chlapa v Jeruzaleme.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EZDRÁŠOVA III.
Posted in svätý

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (24. júna)

hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy, slávnosť Sv. Ján Krstiteľ, syn Zachariáša a Alžbety, bol zasvätený Bohu už v materinskom lone. Jeho narodenie zvestoval Pánov anjel (Lk…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Narodenie sv. Jána Krstiteľa (24. júna)
Posted in Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

(Piatok po 2. nedeli po Zoslaní Ducha Svätého; slávnosť) Osobitná úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa začala v 12. storočí (sv. Anzelm, sv. Bernard). Svoj…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Posted in Nezaradené

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Deň ustanovenia tejto Najsvätejšej sviatosti je Zelený štvrtok. Keďže Cirkev chce toto tajomstvo osláviť v plnej slávnosti a radosti, čo na Zelený štvrtok nie je…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
Posted in Nezaradené

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Liturgická slávnosť Nepoškvrneného počatia prišla v 9. storočí z Konštantínopolu do južnej Itálie a na Sicíliu. V Uhorsku, a teda aj u nás, sa slávil…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Posted in svätý

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Začiatky sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia. Svätý Efrém Sýrsky a svätý Ján Zlatoústy už poznali sviatok všetkých svätých mučeníkov 13. mája,…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Posted in Nezaradené

Nanebovzatie Panny Márie

Prvého novembra 1950 pápež Pius XII. učenie, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy, vyhlásil za článok viery. Na Východe…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Nanebovzatie Panny Márie