Značka: smrť

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok

Kto chce patriť celkom Bohu, musí sa zriecť svetskej cti. Koľkí sa pre túto zlorečenú česť vzďaľujú od Boha. A toľkí ho strácajú.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok
Posted in 30. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 30 (29)

Kniha Žalmov 30 – Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma udzravil. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 30 (29)
Posted in 6. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB VI.

Kniha Jób 6 – Prvá Jóbova odpoveď. Premiera bolesti. Už len smrť… Keď aj priatelia zlyhajú. 1- Jób odpovedal: 2- „Bár by môj nárek presne odmeraný bol, – s ním biedu moju bár, by zvážili! 3- Veru by ona morský piesok prevážila, – nuž preto moje slová roztrpčené sú. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB VI.
Posted in 35. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kroník Starý zákon

DRUHÁ KRONÍK XXXV.

Druhá kniha Kroník 35 – Slávenie Veľkej noci. Joziášova smrť. 1- Joziáš slávil v Jeruzaleme Pánovi Veľkú noc; na štrnásty deň prvého mesiaca zabíjali veľkonočného baránka.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRONÍK XXXV.
Posted in 10. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK X.

Prvá kniha Kroník 10 – Dejiny kráľa Dávida. Šaulova smrť. 1- Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK X.
Posted in 13. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kráľov Starý zákon

DRUHÁ KRÁĽOV XIII.

Druhá kniha Kráľov 13 – Izraelský kráľ Joachaz. Izraelský kráľ Joas. Elizeova smrť. Joasove víťazstvá nad Benadadom III. 1- V dvadsiatom treťom roku Joasa, syna júdskeho kráľa Ochoziáša, sa v Samárii stal na sedemnásť rokov kráľom nad Izraelom Jehuov syn Joachaz.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRÁĽOV XIII.
Posted in 22. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV XXII.

Prvá kniha Kráľov 22 – Achabova smrť. Júdsky kráľ Jozafat. Izraelský kráľ Ochoziáš. 1- Tri roky žili v pokoji, nebolo vojny medzi Aramejčanmi a medzi Izraelitmi.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV XXII.
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (80.) – 21.3.2023 – utorok

Myslievajme na smrť 1 – Veľmi krátky je tvoj život na zemi; nuž uvažuje, ako je to vlastne s tebou. 2 – Dnes človek je,…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (80.) – 21.3.2023 – utorok
Posted in 14. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV XIV.

Prvá kniha Kráľov 14 – Jeroboamov trest a smrť. Júdsky kráľ Roboam. 1- V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. 2- Vtedy Jeroboam povedal svojej manželke: „Vstaň, preobleč sa, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla; tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV XIV.
Posted in 11. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV XI.

Prvá kniha Kráľov 11 – Modlárstvo Šalamúna. Zahraniční nepriatelia Šalamúna. Vzbura Jeroboama. Šalamúnova smrť. 1- Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky,

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV XI.