Značka: trest

zjavenia - posolstvá
Posted in posolstvo

Akita [zjavenia a posolstvá]

Ako som ti už povedala, ak ľudia nebudú konať pokánie a nenapravia sa, Otec pošle hrozný trest na celé ľudstvo.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Akita [zjavenia a posolstvá]
Posted in 36. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXXVI.

Kniha Jób 36 – Štvrtá Elihuova reč. Pán trestom napráva. Nech Jób dúfa v Pána! Nesmierna moc Pánova. Všemocný Pán prírody. 1- Elihu pokračoval a vravel: 2- „Pozhovej mi trochu, ja ťa zaraz poučím, – veď sú ešte Božie slová na prospech! 3- Svoje vedomosti doširoka rozviniem, – by som svojho Tvorcu ospravedlnil. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXXVI.
Posted in 27. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXVII.

Kniha Jób – Deviata Jóbova odpoveď. Prisahá, že je nevinný. Nech Boh potresce neprajníkov! Hriešnik stratí všetko. Hriešnik náhle zahynie. 1- Tu Jób začal opäť hovoriť: 2- „Ako žije Boh, čo odobral mi právo, – a Všemohúci, čo ma roztrpčil, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXVII.
Posted in 24. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB XXIV.

Kniha Jób 24 – Prečo to len Boh dopúšťa. Zločinci bez trestu. Hriešnici trestu neujdú. 1- Prečo od Všemocného skryté nie sú osudy – a tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni? 2- 2Veď hriešnici prekladajú medzníky – a odvádzajú stádo pastierom. 3- Ba sirotám aj osla ani odženú – a býka vdove vezmú na záloh. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB XXIV.
Posted in 8. kapitola Kniha Jób Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

JÓB VIII.

Kniha Jób 8 – Prvá Bildadova reč. Boh je spravodlivý. Boh tresce zlých. Boh vyslyší spravodlivého. 1- Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: 2- „Dokedy budeš vravieť také veci – a slová tvojich úst budú ako víchor? …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JÓB VIII.
Posted in 14. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV XIV.

Prvá kniha Kráľov 14 – Jeroboamov trest a smrť. Júdsky kráľ Roboam. 1- V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. 2- Vtedy Jeroboam povedal svojej manželke: „Vstaň, preobleč sa, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla; tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV XIV.
Posted in 12. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Samuelova Starý zákon

DRUHÁ SAMUELOVA XII.

Druhá kniha Samuelova 12 – Trest a hriech. Zakončenie vojny s Amončanmi. 1- Preto Pán poslal k Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu: „V ktoromsi meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ SAMUELOVA XII.
Posted in 20. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV XX.

Sudcov 20 – Potrestanie Benjamínovcov. Porada Izraelitov v Masfe. Benjamínovci sa chystajú na boj. Benjamínovci víťazia nad Izraelitmi. Izraeliti žiadajú radu od Pána. Izraeliti ako víťazi. Porážka Benjamínovcov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV XX.
Posted in 19. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV XIX.

Sudcov 19 – Gabaa a potrestanie Benjamínovcov. Hanobný skutok v Gabae. Cesta levitu. Prijatie levitu v Gabae. Hanebný čin. 1- V čase, keď nebolo v Izraeli kráľa, osadil sa istý levita ako cudzí v zadných končinách Efraimského pohoria a vzal si vedľajšiu ženu z Júdovho Betlehema.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV XIX.
Posted in 12. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Sudcov Starý zákon

SUDCOV XII.

Sudcov 12 – Potrestanie Efraimcov. Sudca Abesan. Sudca Ahialon. Sudca Abdon. 1- Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: „Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!“

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní SUDCOV XII.