Značka: učiteľ Cirkvi

Posted in kňaz svätý

Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Peter Kanízius sa narodil 8. mája 1521 v Nijmegene. Stal sa jezuitom v časoch, keď sa v severnom Nemecku šíril protestanizmus. Pôsobil vo viacerých…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Ján z Kríža sa narodil 24. júna 1542 vo Fontiveros v Španielsku. V roku 1563 vstúpil do rehole karmelitánov. Na podnet svätej Terézie z…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in svätý

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Narodil sa okolo roku 340 v Trevíre, v terajšom juhozápadnom Nemecku. Pochádzal z rímskej rodiny. Matke sa podarilo všetky deti vychovať ako vzorných kresťanov pre…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Ján Damascénsky sa narodil v druhej polovici 7. storočia v kresťanskej rodine. Dostal vynikajúce filozofické vzdelanie. Stal sa rehoľníkom v Kláštore svätého Sábu neďaleko…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in svätý

Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

Narodil sa v Nemecku v Lauingene nad Dunajom okolo roku 1206. Študoval v Padove a v Paríži. Vstúpil do rehole dominikánov a bol na mnohých…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in pápež svätý

Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Narodil sa v Toskánsku. Keď bol v roku 440 povýšený na Petrovu katedru, bol pravým pastierom a otcom duší. Musel veľa bojovať proti bludom svojej…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
Posted in kňaz svätý

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Hieronym sa narodil okolo roku 340 v Stridone v Dalmácii (asi dnešná Ľubľana). Študoval v Ríme, kde sa dal aj pokrstiť. Oddal sa asketickému…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in svätý

Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi

Svätý Róbert sa narodil v roku 1542 v meste Mentepulciano v Toskánsku. V Ríme vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a keď ho vysvätili za kňaza, viedol…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in Nezaradené

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

Svätý Ján Zlatoústy (Chryzostomus), vynikajúci kazateľ a neohrozený pastier Božieho ľudu, sa narodil okolo roku 349 v Antiochii. Dostal vynikajúcu kresťanskú výchovu a začal viesť…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in pápež svätý

Svätý Gregor Veľký

Narodil sa v Ríme okolo roku 540. Najprv bol prefektom Ríma, potom začal mníšsky život, vysvätili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Svätý Gregor Veľký