Značka: zákon

Posted in 1. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 1

Kniha Žalmov 1 – Prvá kniha. Dve cesty. 1- Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných – a nechodí cestou hriešnikov, – ani nevysedáva v kruhu rúhačov, 2- ale v zákone Pánovom má záľubu – a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 1
Posted in 1. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Tobiáš Starý zákon

TOBIÁŠ I.

Kniha Tobiáš 1 – Prológ. Skúšky a utrpenia spravodlivých. Tóbiho vernosť Božiemu zákonu. Zajatie a prenasledovanie. 1- Kniha príbehov Tóbiho, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, syna Raguela. Patril do Azielovho potomstva a do Neftaliho kmeňa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní TOBIÁŠ I.
Posted in 8. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA VIII.

Kniha Nehemiášova 8 – Obnovenie zmluvy ľudu s Bohom. Prečítanie Zákona a slávnosť Stánkov. Prečítanie Zákona. Smútok ľudu. Sviatok Stánkov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA VIII.
Posted in 23. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Jozue Starý zákon

JOZUE XXIII.

Jozue 23 – Záver knihy. Jozueho lúčenie. Prvá reč. Vernosť zákonu. 1- Dlhý čas po tom, čo Pán daroval Izraelovi pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, keď bol Jozue už starý a v pokročilom veku, 2- Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších, náčelníkov, sudcov a pisárov, a hovoril im: „Zostarel som a som v pokročilom veku.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JOZUE XXIII.
Posted in 31. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXXI.

Deuteronómium 31 – Jozue sa stáva vodcom ľudu. Pokyny o čítaní zákona. Boh predpovedal Mojžišovu smrť a odpad Izraela. Rozkaz o Mojžišovej piesni.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXXI.
Posted in 30. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXX.

Deuteronómium 30 – Božie milosrdenstvo s kajúcim ľudom. Ľahkosť zachovať zákon. Voľba medzi životom a smrťou. 1- Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, požehnanie alebo kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu – medzi všetkými národmi, kam ťa zaženie Pán, tvoj Boh -, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXX.
Posted in 25. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXV.

Deuteronómium 25 – Zákon o švagrovom manželstve. Trest za nestydatosť. O správnych mierach a váhach. Príkaz o vyhubení Amalekitov. 1- Ak vznikne medzi dvoma spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného, a previnilca odsúdia.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXV.
Posted in 24. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXIV.

Deuteronómium 24 – Zákon o prepustenej manželke. Rozličné predpisy. 1- Ak si muž vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXIV.
Posted in 23. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXIII.

Deuteronómium 23 – Príslušnosť do izraelskej pospolitosti. Čistota vojenského tábora. Zákon o utečených otrokoch – kultová prostitúcia. Úžera, sľub, cudzie imanie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXIII.
Posted in 21. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXI.

Deuteronómium 21 – Zadosťučinenie za vraždu, keď je vrah neznámy. Manželstvo so zajatými vo vojne. O zákone prvorodených. 1- Keď sa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nájde na poli mŕtvola zabitého človeka a nebude sa vedieť, kto ho zabil, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXI.