ZJAVENIA PANNY MÁRIE

FATIMA

Fatima bola do roku 1917 neznámou dedinkou v Portugalsku. Nachádza sa v diecéze Leiria, asi 110 km na sever od Lisabonu. 13. mája 1917 sa tam zjavila Panna Mária trom deťom Lucii, Františkovi a Hyacinte. Deti pásli ovce neďaleko Fatimy. Rodičia Lucie tam mali malé pastvisko, na ktorom rástli duby a olivové stromy. Tieto deti sa nijako nelíšili od iných. Boli vychovávané v zdravej kresťanskej viere a Boh si ich vybral za malých poslov veľkého posolstva pre svet zbavený lásky, nádeje a pokoja. Deti sa popri pasení oviec spolu hrali, ale našli si čas aj na spoločnú modlitbu svätého ruženca. Niekoľko krokov od nich zažiarilo nad dubom prenikavé svetlo, ktoré vyžarovala krásna pani. Lucia s ňou začala viesť rozhovor, ktorý ovplyvnil životy mnohých. Lucia tieto udalosti neskôr zachytila vo svojich „Spomienkach (I. – V.)“.

Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktoré mali deti pripraviť na veľké zmeny v ich živote. Zo „Spomienok“ sestry Lucie sa dozvedáme, že 1. krát mala zjavenie už v roku 1915. Spoločne s Teréziou, Máriou Matiasovou a Máriou Justinovou pásli ovce na svahu kopca Cabeco. Keď sa začali modliť ruženec, zbadali nad stromom postavu, vznášajúcu sa vo vzduchu, ako by to bola socha zo snehu, prežiarená trochu slnečnými lúčmi. Bolo to nejasné zjavenie, ktoré sa 2x opakovalo. Ďaľšie 3 zjavenia anjela boli na jar alebo v lete 1916, v lete 1916 pri studni domu Lucie a koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916.

Panna Mária sa zjavovala deťom od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917.

Pre viac informácií, kliknite tu (v1.1) alebo tu (v1.0). Aplikácia pre Android obsahuje zjavenia anjela, zjavenia Panny Márie, galériu, ako sa modliť ruženec (v1.1), iné zjavenia a veľa iného.


MAĎARSKO (SÚKROMNÉ ZJAVENIE)

Záchrana sveta skrze Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Veľký piatok. Oznámenie Svätej Panny:

„Tak mnoho hriechov je v krajine! Pomáhajte Mi, zachráňme duše! – Dám vám do rúk sveteľnú hlaveň, bude to Plameň Lásky Môjho Srdca. Ja som vaš dobrotivá, milujúca Matička a v zomknutosti s vami zachránim vás. Vašu Krajinu obetoval Svätý Štefan Mne a Ja som mu sľúbila, že Jeho a Uhorských Svätých prosbu budem nosiť vo svojom Srdci. – Rada by som dala do vašich rúk jeden nový prostriedok. Prosím, prijmite ho s veľkým porozumením, lebo sa moje Srdce so zármutkom pozerá dole na vás. …

Úryvky zo 48 stránkového duchovného denníka s názvom „Plameň Lásky“, ktorý bol vydaný v Immaculata-Verlag je na stiahnutie tu (aplikácia pre OS Android). (Možno neskôr napíšem všetko tu, nie každý má mobil s Androidom.)

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Čo od nás pýta Panna Mária

„Prvá moja prosba: Verejne uctievajte päť Svätých Rán Môjho Božského Syna. Aby to nebola len súkromná pobožnosť, ale verejné vzdávanie úcty…“ „Držte rodinnú Svätú hodinu!“ …„Konajte návštevu Sviatosti Oltárnej…“

Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na začiatok: Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa 5x za sebou. V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Na veľké zrnká: Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na prvé tri malé zrnká: Ó, môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó, môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó, môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetko hodný na lásku!

Na malé zrnká: Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Za každých desať zrniek: Rozšír milostivý účinok svojho plameňa lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen.

Na dokončenie (3x): Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Odporúčané prostriedky k oslepeniu satana

  • Svätá omša
  • Moc Svätej Krvi
  • Stály pohľad upretý na Ježiša
  • Denné obetovanie sa
  • Vernosť
  • Obeta – Modlitba
  • Viera a dôvera

„Odteraz pripojte ku každej modlitbe ku Mne nasledujúcu modlitbu: „… Rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!“

(Nihil obstat! Cirkevná vrchnosť, Székesfehérvár, 1404 / 26. 9. 1978)


Zdieľať: