DEUTERONÓMIUM – DRUHOZÁKON

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Deuteronómium

Prvá reč Mojžišova, 1 – 4: Dt 1Dt 2Dt 3Dt 4

Druhá Mojžišova reč, 5 – 27: Dt 5Dt 6Dt 7Dt 8Dt 9Dt 10Dt 11Dt 12Dt 13Dt 14Dt 15Dt 16Dt 17Dt 18Dt 19Dt 20Dt 21Dt 22Dt 23Dt 24Dt 25Dt 26Dt 27

Deuteronomické zákony, 12 – 27: Dt 12Dt 13Dt 14Dt 15Dt 16Dt 17Dt 18Dt 19Dt 20Dt 21Dt 22Dt 23Dt 24Dt 25Dt 26Dt 27

Tretia a štvrtá Mojžišova reč, 28 – 34: Dt 28Dt 29Dt 30Dt 31Dt 32Dt 33Dt 34

Záver k zákonom, 28 – 30: Dt 28Dt 29Dt 30

Tretia Mojžišova reč, 29 – 30: Dt 29Dt 30

Dodatok, 31 – 34: Dt 31Dt 32Dt 33Dt 34

MOJŽIŠOVA PIESEŇ: Dt 32Dt 33Dt 34

Zdieľať: