Značka: ľubovoľná spomienka

Posted in pápež svätý

Sv. Silvester I., pápež

Svätý Silvester, rodený Riman, bol pápežom v rokoch 314 – 335. Spravoval Cirkev po Milánskom edikte (313), ktorým kresťanstvo dostalo slobodu a plnoprávnosť. Za 21…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Silvester I., pápež
Posted in mučeník svätý

Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Svätý Tomáš Becket sa narodil v Londýne 21. decembra 1118. V Canterbury vstúpil do duchovného stavu, stal sa kancelárom kráľa Henricha II. (v roku 1155)…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník
Posted in Nezaradené

Panna Mária Guadalupská

Na hlavnom oltári novej baziliky v mexickom Guadalupe je obraz Panny Márie, ktorý nenamaľovala ľudská ruka, ale vznikol zázračne v decembri 1531. V roku 1519…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Panna Mária Guadalupská
Posted in pápež svätý

Sv. Damaz I., pápež

Tento bohumilý a horlivý najvyšší cirkevný pastier sa narodil okolo roku 305. Pápežom bol v rokoch 366 – 384. Zvolal viac synod proti schizmatikom a…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Damaz I., pápež
Posted in svätý

Sv. Ján Didak Cuauhtlatoatzina

Keď mal Indián Ján Didak (Juan Diego) 57 rokov, na kopci Tepeyac sa mu 9. decembra 1531 zjavila Panna Mária. Ján bol vtedy katechumenom. Pri…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Didak Cuauhtlatoatzina
Posted in svätý

Sv. Mikuláš, biskup

Svätý Mikuláš, biskup v Myre, pochádzal z Patary. Bol veľmi dobrotivý, láskavý a štedrý voči chudobným. Istý šľachtic sa ocitol v zlom postavení. Z nedostatku…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Mikuláš, biskup
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Ján Damascénsky sa narodil v druhej polovici 7. storočia v kresťanskej rodine. Dostal vynikajúce filozofické vzdelanie. Stal sa rehoľníkom v Kláštore svätého Sábu neďaleko…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in Nezaradené

Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

Presné historické správy o svätej Kataríne chýbajú. Je isté iba to, že už veľmi skoro ju uctievali vo východnej Cirkvi a od čias križiackych výprav…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Posted in kňaz mučeník svätý

Sv. Andrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Sú to vietnamskí mučeníci. Začiatky kresťanstva v terajšom Vietname siahajú do roku 1533. No čoskoro v časoch krutých prenasledovaní v 17. storočí a potom s…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Andrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci
Posted in mučeník pápež svätý

Sv. Klement I., pápež a mučeník

Svätý Klement (Klement Rímsky) bol tretí nástupca svätého Petra ako rímskeho biskupa (92 – 101). Napísal slávny list Korinťanom, ktorý je vzácnym a najstarším svedectvom…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Klement I., pápež a mučeník