MISSIO

Pán neba i zeme

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

JEŽIŠ KRISTUS ∙ KRÁĽ SVETA

“Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.”

(Zamyslenie na 34. nedeľu v cezročnom období – slávnosť Krista Kráľa; po starom – pred II. vatikánskym koncilom – bol sviatok Krista Kráľa poslednú októbrovú nedeľu )

„Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

(Jn 8, 12)

Biblické spisyŽivot z vieryLiturgický rok a sviatky PánaModlitbyRočný plán čítania Svätého písma

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené. Rob teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan/ka. Obzvlášte sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej svätej Cirkvi dopomohol/a k víťazstvu.

Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete. Amen.

(Plnomocné odpustky raz denne pod obvyklými podmienkami: sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva kostola a modlitba na úmysel svätého Otca. – Piux XI., 21. 2. 1928.; Spišská Kapitula 18. 1. 1937)
Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu

Vítam návštevníkov na novej stránke www.missio-online.sk, ktorá má v pláne evanjelizovať každého človeka dobrej vôle. Ježiš Kristus hovorí:

„Ja som dobrý Pastier, dobrý pastier položí svoj život za ovce.“

…alebo aj niečo takéto:

„Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto sa dá pokrstiť bude spasený…“

Zdroj obrázka: Spoločnosť Božieho Slova

Zdieľať: