Značka: spomienka

Posted in 77. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 77 (76)

Kniha Žalmov 77 – Spomienka na diela Pánove. Zbormajstrovi. Na nápev Idithuna. Asafov žalm. Hlasne volám k Pánovi, k Bohu volám a on ma počuje. Boha hľadám v deň svojho súženia, vystieram svoje ruky za noci neúnavne.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 77 (76)
Posted in 24. kapitola Dejepisné knihy Starého zákona Kniha Jozue Starý zákon

JOZUE XXIV.

Jozue 24 – Druhá reč. Spomienka na Božie dobrodenia. Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom. Jozue umiera. O Jozefových kostiach a Eleazarovej smrti.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní JOZUE XXIV.
Posted in 11. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XI.

Deuteronómium 11 – Rozpomienka na odchod z Egypta. Krása zasľúbenej zeme. O vernosti a poslušnosti. 1- Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XI.
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján Kentský, kňaz

Svätý Ján Kentský sa narodil v mestečku Kenty pri Krakowe v roku 1390. Po kňazskej vysviacke mnoho rokov pôsobil ako profesor teológie v Krakove. Neskôr…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján Kentský, kňaz
Posted in kňaz svätý

Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Peter Kanízius sa narodil 8. mája 1521 v Nijmegene. Stal sa jezuitom v časoch, keď sa v severnom Nemecku šíril protestanizmus. Pôsobil vo viacerých…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in kňaz svätý

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Ján z Kríža sa narodil 24. júna 1542 vo Fontiveros v Španielsku. V roku 1563 vstúpil do rehole karmelitánov. Na podnet svätej Terézie z…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Posted in Nezaradené

Sv. Lucia, panna a mučenica

Svätá Lucia, dcéra vdovy Eutychie v Syrakúzach (na ostrove Sicília), v 3. storočí vyprosila pre svoju matku zázračné uzdravenie na hrobe svätej Agáty, panny a…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Lucia, panna a mučenica
Posted in svätý

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Narodil sa okolo roku 340 v Trevíre, v terajšom juhozápadnom Nemecku. Pochádzal z rímskej rodiny. Matke sa podarilo všetky deti vychovať ako vzorných kresťanov pre…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in patrón

Sv. Barbora, panna a mučenica

Svätá Barbora bola jedinou dcérou veľmi váženého pohana. Mal ju veľmi rád, ale keď spozoroval, že je kresťankou, svoju lásku a náklonnosť zmenil na neuhasiteľnú…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Barbora, panna a mučenica
Posted in hlavný patrón svätý

Sv. František Xaverský, kňaz

Banskobystrická diecéza – sviatok – hlavný patrón Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na hrade Xaver v Španielsku. Bol spoločníkom svätého Ignáca z…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. František Xaverský, kňaz