Značka: Panna Mária

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (506.) – 20.5.2024 – pondelok

Môj Boh a moje všetko! Viem, že hoci som nedbanlivý v tvojej službe, ustavične ma nabádaš, aby som ťa miloval.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (506.) – 20.5.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (504.) – 18.5.2024 – sobota

Z lásky k Bohu zrieknime sa každého zmyslového vzrušenia, ktoré nevyplýva z čistej Božej lásky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (504.) – 18.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (497.) – 11.5.2024 – sobota

Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme sa predovšetkým zrieknuť seba samých, to jest vlastnej vôle.
Kto premáha seba samého, ľahko zdolá všetky ostatné prekážky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (497.) – 11.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (478.) – 22.4.2024 – pondelok

Vo veľkom nebezpečenstve večného zatratenia je ten, čo nedbá na Božie volanie kvôli rodičom i ten, čo vstupuje do kňazského stavu bez pravého povolania…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (478.) – 22.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (476.) – 20.4.2024 – sobota

Vráťme sa k veci. Svätý Tomáš Aquinský radí tým, čo sú povolaní k dokonalejšiemu životu, aby nepočúvali, keď ich rodičia odhovárajú.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (476.) – 20.4.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (471.) – 15.4.2024 – pondelok

Ľudovít z Granady nazval voľbu stavu hlavným kolieskom života. Keď sa v hodinách hlavné koliesko pokazí, celé hodiny sú pokazené. Tak je to aj s našou spásou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (471.) – 15.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (469.) – 13.4.2024 – sobota

Niekto si dovolí poznámku: Nemôže sa teda spasiť mladík, ak sa nestane rehoľníkom? Či všetci zlí, ktorí ostanú vo svete, budú zatratení?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (469.) – 13.4.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (464.) – 8.4.2024 – pondelok

O svojom stave rozhoduje každý sám. V tejto veci nie sme povinní podrobiť sa vôli rodičov. Túto mravnú zásadu jasne vyslovil svätý Tomáš.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (464.) – 8.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (462.) – 6.4.2024 – sobota

Kristus hovorí: “Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (462.) – 6.4.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (457.) – 1.4.2024 – pondelok

“Vovádza ma do vínnej pivnice” (Pies 2, 4). Touto vínnou pivnicou je Božia láska. Keď sa láska k Bohu zmocní srdca, tak ho opojí, že zabúda na všetky stvorenia.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (457.) – 1.4.2024 – pondelok