Značka: kráľ

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 110. kapitola Kniha Žalmov Nezaradené Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 110 (109)

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 110 (109)
Posted in 96. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM XCVI. (XCV.)

Kniha Žalmov – Pán je kráľ a sudca celej zeme. 1- Spievajte Pánovi pieseň novú; – spievaj Pánovi, celá zem! 2- Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. – Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 3- Zvestujte jeho slávu pohanom – a jeho zázraky všetkým národom. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM XCVI. (XCV.)
Posted in 72. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 72 (71)

Kniha Žalmov 72 – Mesiášova kráľovská moc. Od Šalamúna. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 72 (71)
Posted in 47. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 47 (46)

Kniha Žalmov 47 – Pán – kráľ všetkých národov. Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov. Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 47 (46)
Posted in 45. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 45 (44)

Kniha Žalmov 45 – Svadobná pieseň pre kráľa. Zbormajstrovi. Podľa „Ľalie“. – Poučná pieseň Koreho synov. Pieseň lásky. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 45 (44)
Posted in 21. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 21 (20)

Kniha Žalmov 21 – Poďakovanie za kráľovo víťazstvo. Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 21 (20)
Posted in 2. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 2

Kniha Žalmov 2 – Mesiáš – kráľ a víťaz. 1- Prečo sa búria pohania? – Prečo národy snujú plány daromné? 2- Povstávajú pozemskí králi – a vladári sa spolčujú – proti Pánovi a proti jeho pomazanému: 3- „Rozbime ich okovy – a ich jarmo zhoďme zo seba!“ …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 2
Posted in 15. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ester Starý zákon

ESTER XV.

Kniha Ester 15 – Ester na Mardochejov rozkaz predstúpi pred kráľa. (Patrí k 4, 8) Ester predstúpi pred kráľa. (Patrí k 5, 1). (Aj toto som našiel ako dodatok vo všeobecnom vydaní.) 1- Rozkázal jej (bezpochyby to bol Mardochej), aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľud a za svoju vlasť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ESTER XV.
Posted in 13. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ester Starý zákon

ESTER XIII.

Kniha Ester 13 – Prvý Xerxesov list neprajný Židom. Modlitba Mardocheja. (Patrí k 4, 17). 1- „Artaxerxes, veľký kráľ od Indie až po Etiópiu, stodvadsiatim siedmim čelným správcom krajín a vojvodcom, ktorí sú podriadení jeho vláde, pozdrav!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ESTER XIII.
Posted in 12. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ester Starý zákon

ESTER XII.

Kniha Ester 12 – Mardochej príde na stopu sprisahania. 1- V tom čase sa (Mardochej) zdržiaval na nádvorí paláca spolu s Bagatom a Tarom, kráľovskými komorníkmi, ktorí konali službu pri bráne paláca.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ESTER XII.