Značka: bolestný ruženec

Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (111.) – 21.4.2023 – piatok

Miluj Ježiša nad všetko 1 – Blažený, kto vie, čo je milovať Ježiša a pohŕdať sebou pre Ježiša. 2 – Milého treba opustiť pre milého,…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (111.) – 21.4.2023 – piatok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (108.) – 18.4.2023 – utorok

Dobré svedomie obveseľuje 1 – Slávou dobrého človeka je svedectvo dobrého svedomia. 2 – Maj dobré svedomie a budeš vždy veselý. 3 – Dobré svedomie…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (108.) – 18.4.2023 – utorok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (104.) – 14.4.2023 – piatok

Poznaj sám seba 1 – Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo často nám chýba milosť a zdravý úsudok. 2 – Je v nás len málo svetla,…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (104.) – 14.4.2023 – piatok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (101.) – 11.4.2023 – utorok

O čistote a úprimnosti srdca 1 – Dvoje krídiel povznáša človeka nad pozemské veci: úprimnosť a čistota. 2 – Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca. 3…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (101.) – 11.4.2023 – utorok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (97.) – 7.4.2023 – piatok

Ži v pokoji s okolím 1 – Zachovaj najprv pokoj vo svojom vnútri; potom budeš môcť aj iných privádzať k pokoju. 2 – Pokojamilovný človek…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (97.) – 7.4.2023 – piatok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (94.) – 4.4.2023 – utorok

Pokora srdca 1 – Neklaď veľký dôraz na to, kto je s tebou alebo proti tebe, ale o to sa usiluj a staraj, aby vo…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (94.) – 4.4.2023 – utorok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (90.) – 31.3.2023 – piatok

O vnútornom živote 1 – ‘Božie kráľovstvo je medzi vami’ (Lk 17, 20. 21), hovorí Pán. Obráť sa celým srdcom k Pánovi; zanechaj tento biedny…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (90.) – 31.3.2023 – piatok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (87.) – 28.3.2023 – utorok

Napravme horlivo celý svoj život 1 – Buď bdelý a usilovný v službe Božej, a častejšie uvažuj o tom, načo si prišiel a prečo si…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (87.) – 28.3.2023 – utorok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (83.) – 24.3.2023 – piatok

O súde a pokutách za hriech 1 – Vo všetkom, čo robíš, pamätaj na koniec! Ako obstojíš pred prísnym sudcom, pred ktorým niet tajností, ktorého…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (83.) – 24.3.2023 – piatok
Posted in Nasledovanie Krista ruženec Sväté písmo

Katolícke čítanie (80.) – 21.3.2023 – utorok

Myslievajme na smrť 1 – Veľmi krátky je tvoj život na zemi; nuž uvažuje, ako je to vlastne s tebou. 2 – Dnes človek je,…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (80.) – 21.3.2023 – utorok