Značka: 1937

ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (435.) – 10.3.2024 – nedeľa

Dnes prišiel Ježiš, v srdci tróni, – zostúpil rovno z neba. – Stvoriteľ sveta, chlieb nám daný, – učí nás viac sa nebáť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (435.) – 10.3.2024 – nedeľa
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (421.) – 25.2.2024 – nedeľa

Kým žijeme, Božia láska v nás rastie. Až do smrti by sme sa mali usilovať o lásku k Bohu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (421.) – 25.2.2024 – nedeľa
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (410.) – 14.2.2024 – streda

Vedz, dcéra moja, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (410.) – 14.2.2024 – streda
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (407.) – 11.2.2024 – nedeľa

Keď som sa modlila pred Najsvätejšou sviatosťou, zrazu ustúpilo moje telesné utrpenie a počula som v duši hlas: – Vidíš, že ti môžem dať všetko v jednej chvíli, mňa neobmedzujú nijaké zákony.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (407.) – 11.2.2024 – nedeľa
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Božie milosrdenstvo Denníček

Katolícke čítanie (403.) – 7.2.2024 – streda

Večer mi dal poznať, že všetko pozemské trvá krátko. Všetko, čo sa zdá veľké, rozplynie sa ako dym a duši neprináša slobodu, ale únavu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (403.) – 7.2.2024 – streda
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (400.) – 4.2.2024 – nedeľa

Po týchto slovách som dostala vnútorné poznanie, čím je všetko stvorenie voči Bohu. Veľká a nepochopiteľná je jeho veleba, a to, že sa tak láskavo znižuje k nám, je priepasť jeho milosrdenstva…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (400.) – 4.2.2024 – nedeľa
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (396.) – 31.1.2024 – streda

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (396.) – 31.1.2024 – streda
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (393.) – 28.1.2024 – nedeľa

Keď sestry skladali sľuby, počula som spev anjelov: “Svätý, Svätý, Svätý!” v rôznych tónoch. Vďačnosť tohto spevu nie je možné vyjadriť ľudskou rečou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (393.) – 28.1.2024 – nedeľa
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (389.) – 24.1.2024 – streda

Večer som počula v duši tieto slová: – Dcéra moja, vedz, že budem zvlášť hovoriť k tebe cez tohto kňaza, aby si sa nepoddávala pochybnostiam, čo sa týka mojich želaní.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (389.) – 24.1.2024 – streda
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (386.) – 21.1.2024 – nedeľa

Počula som tieto slová: – Choď povedať predstavenej, že si zdravá. Ako dlho budem zdravá, neviem, ani sa na to nepýtam.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (386.) – 21.1.2024 – nedeľa