Značka: Pán Boh

ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (388.) – 23.1.2024 – utorok

Hovorí Pán: Dar milosti spojenia s Bohom usilovne hľadaj, túžobne oň pros, trpezlivo a s dôverou ho čakaj, vďačne ho prijímaj, pokorne zachovávaj, usilovne s ním spolupracuj…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (388.) – 23.1.2024 – utorok
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 2. kapitola Kniha prísloví Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

PRÍSLOVIA 2

Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou … porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRÍSLOVIA 2
ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista Nezaradené

Katolícke čítanie (367.) – 2.1.2024 – utorok

Pane, všetko je tvoje, na nebi i na zemi. Túžim odovzdať sa ti ako dobrovoľná obeta a navždy zostať tvojím. Pane, s úprimným srdcom sa ti dnes obetujem.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (367.) – 2.1.2024 – utorok
ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (356.) – 22.12.2023 – piatok

Pane, keď si pomyslím na tvoju velebnosť a na svoju nehodnosť, chvejem sa a upadám do bezradnosti.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (356.) – 22.12.2023 – piatok
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 149. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 149

ALELUJA. – Spievajte Pánovi pieseň novú; – jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 149
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 147. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 147 (146, 1 – 11; 147)

ALELUJA. – Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, – lebo je milé hlásať jeho slávu. Pán stavia Jeruzalem – a zhromažďuje roztratených izraelitov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 147 (146, 1 – 11; 147)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 146. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 146 (145)

ALELUJA. – Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, – svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 146 (145)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 144. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 144 (143)

Od Dávida. – Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, – čo učí moje ruky zápasiť – a moje prsty bojovať.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 144 (143)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 143. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 143 (142)

Dávidov žalm. – Pane, vyslyš moju modlitbu, – pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, – pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 143 (142)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 142. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 142 (141)

Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni. Nahlas volám k Pánovi, – nahlas a úpenlivo prosím Pána;

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 142 (141)