PRVÁ KNIHA KRONÍK

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Kníh kroník

I. Rodokmene, 1 – 9: 1 Krn 11 Krn 21 Krn 31 Krn 41 Krn 51 Krn 61 Krn 71 Krn 81 Krn 9

II. Dejiny kráľa Dávida, hlava 10 – 29: 1 Krn 10

Dávid kráľ nad celým Izraelom, 11, 1 – 9 = 2 Sam 5, 1 – 3. 6 – 10: 1 Krn 11

Dávidovi hrdinovia, 11, 10 -d 46 = 2 Sam 23, 8 – 39: 1 Krn 11

1 Krn 12

Prenášanie archy zmluvy, 13, 1 – 14 = 2 Sam 6, 1 – 11: 1 Krn 13

Dávidova domácnosť, 14, 1 – 7 = 2 Sam 5, 11 – 16: 1 Krn 14

Dávid porazí Filištíncov, 14, 8 – 17 = 2 Sam 5, 17 – 25: 1 Krn 14

1 Krn 151 Krn 16

Pánove prisľúbenia, 17, 1 – 27 = 2 Sam 7, 1 – 29: 1 Krn 17

Dávidove víťazstvá, 18, 1 – 17 = 2 Sam 8, 1 – 18: 1 Krn 18

Vojna proti Amončanom a Aramejčanom, 19, 1 – 20, 3 = 2 Sam 10, 1 – 19; a 12, 30 n.: 1 Krn 191 Krn 20

Boje s Filištíncami, 20, 4 – 8 = 2 Sam 21, 18 – 22: 1 Krn 20

Sčítanie ľudu, 21, 1 – 22, 1 = 2 Sam 24, 1 – 25: 1 Krn 211 Krn 22

1 Krn 231 Krn 241 Krn 251 Krn 261 Krn 271 Krn 281 Krn 29

Zdieľať: