KNIHA SUDCOV

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy sudcov

Časť prvá

Politické a náboženské pomery Izraela po Jozueho smrti, 1, 1 – 3, 6: Sdc 1Sdc 2Sdc 3

I. Boje o zaistenie územia, 1, 1 – 36: Sdc 1

Víťazstvá Júdovcov, 1, 1 – 21: Sdc 1

Benjamínovci a Jebuzejci, 1, 21: Sdc 1

Bojové výpravy Jozefovcov, 1, 22 – 29: Sdc 1

Boje menších kmeňov, 1, 30 – 36: Sdc 1

II. Nevernosť Izraela, 2, 1 – 3, 6: Sdc 2

Anjel zvestuje trest, 2, 1 – 5: Sdc 2

Jozueho smrť, 2, 6 – 10: Sdc 2

Pohania, skúšobný kameň Izraela, 2, 11 – 3, 6: Sdc 2Sdc 3

Časť druhá

Boje sudcov so susednými národmi, 3, 7 – 16, 31: Sdc 3Sdc 4Sdc 5Sdc 6Sdc 7Sdc 8Sdc 9Sdc 10Sdc 11Sdc 12Sdc 13Sdc 14Sdc 15Sdc 16

I. Sudca Otoniel, 3, 7 – 11: Sdc 3

II. Sudca Aod, 3, 12 – 30: Sdc 3

III. Sudca Samgar, 3, 31: Sdc 3

IV. Sudkyňa Debora a sudca Barak, 4, 1 – 5, 31: Sdc 4Sdc 5

V. Sudca Gedeon a jeho syn Abimelech, 6, 1 – 9, 57: Sdc 6Sdc 7Sdc 8Sdc 9

VI. Sudca Tola, 10, 1 -2: Sdc 10

VII. Sudca Jair, 10, 3 – 5: Sdc 10

VII. Sudca Jefte, 10, 6 – 12, 7: Sdc 10Sdc 11Sdc 12

IX. Sudca Abesan, 12, 8 – 10: Sdc 12

X. Sudca Ahialon, 12, 11 – 12: Sdc 12

XI. Sudca Abdon, 12, 13 – 15: Sdc 12

XII. Sudca Samson, 13, 1 – 16, 31: Sdc 13Sdc 14Sdc 15Sdc 16

Časť tretia

Dodatky o duchovnom úpadku Izraela, 17, 1 – 21, 25: Sdc 17Sdc 18Sdc 19Sdc 20Sdc 21

I. Michovo modlárstvo a sťahovanie Danovcov, 17, 1 – 18, 31: Sdc 17Sdc 18

II. Gabaa a potrestanie Benjamínovcov, 19, 1 – 21, 25: Sdc 19Sdc 20Sdc 21

Hanobný skutok v Gabae, 19, 1 – 30: Sdc 19

Potrestanie Benjaminovcov, 20, 1 – 48: Sdc 20

Starosť o Benjamínovcov, 21, 1 – 25: Sdc 21

Zdieľať: