Katolícke čítanie (483.) – 27.4.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (17.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Svätý Tomáš odôvodňuje túto požiadavku tým, že sa kandidát každým svätením blíži k najvyššiemu – slúžiť Ježišovi Kristovi vo Sviatosti Oltárnej. Svätosť kňaza musí prevyšovať svätosť rehoľníka. Obracajúc pozornosť hlavne na tých, ktorí majú byť vysvätení, upozorňuje ich, že taký svätý úrad majú prijať utvrdení vo svätosti. To znamená, že svätosť kandidáta musí predchádzať svätenie. Je rozdiel medzi stavom rehoľným a stavom kňazským. V kláštore sa členovia od nerestí očisťujú; aby však niekto mohol prijať vyššie svätenie, musí byť už svätým životom očistený. Všimnite si slov anjelského učiteľa: “Kňazský stav požaduje svätosť, kým stav rehoľný je prípravou k svätosti. Bremeno kňazského stavu treba položiť na múry spevnené svätosťou, kým rehoľný stav spevňuje múry, vysúša v srdci vlhkosti hriechu.”
Túto myšlienku rozvíja ďalej: “Ako tí, čo prijímajú svätenie, sú vyvýšení nad veriacich, tak nech ich prevyšujú aj v čnosti.”
A túto preukázanú čnosť vyžaduje svätec pred vysvätením. Vyhlasuje to za potrebné nielen preto, aby kandidát dôstojne vykonával kňazské povinnosti, ale aby mohol byť dôstojne zaradený medzi služobníkov Ježiša Krista.
Napokon končí slovami. “Pri samej vysviacke udeľujú sa veľké dary milosti; tie ich uschopňujú stať sa dokonalými.”
Sviatostná milosť poskytuje vysvätenému výdatnejšiu pomoc a uschopňuje ho, aby si získal väčšie zásluhy. Tým sa však naznačuje, že vysvätený už musí mať istý stupeň milosti, ktorý ho robí hodným členom kresťanského ľudu.

Vzývanie svätých mien Ježiša a Preblahoslavenej Panny (1. – 3.)

Pane Ježišu Kriste, tvoje cesty sú bezpečné, kráčam po nich počestne. Tvoje cesty sú cestami pokoja a svätosti, vedú všetkých veriacich a pokorných srdcom do nebeského kráľovstva.
Preto kamkoľvek ideš, kamkoľvek kráčaš, kdekoľvek sa zastavíš či usadíš, vzývaj Ježiša a Máriu, jeho láskavú Matku. S láskou opakuj tieto zbožné slová: “Pane, Bože môj, veď ma po svojich cestách.”
Pridaj k nim aj túto prosbu: “Dobrý Ježišu, daj, aby boli moje kroky pevné a nikdy nezišli z tvojich ciest, aby som nehľadel na veci márnivé a nehovoril o tom, čo je zlé a škodlivé pre moju dušu.”
Opakuj túto utešenú prosbu pred jedlom, maj ju vždy na pamäti a modli sa ju so zbožnosťou.
Ježiš a Mária sú vždy so mnou na cestách, na každom mieste a v každej chvíli. Sú ako dobrí strážcovia, ktorí dávajú pozor, aby som nezablúdil na nebezpečných cestách a nedal sa zmiasť vonkajšími ani vnútornými preludmi.

Druhé rozjímanie: o cieli človeka

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Boh ťa nestvoril preto, že by ťa potreboval. Veď on sa bez teba zaobíde. Ale preto ti daroval bytie, aby ti dožičil z plnosti svojej dobroty a lásky, aby ťa posvätil svojou milosťou a urobil ťa účastnou na svojej blaženosti a sláve. Preto ti dal rozum, aby si ho poznala, pamäť, aby si sa na neho rozpomínala, slobodnú vôľu, aby si ho milovala. Dal ti oči, aby si obdivovala jeho diela, reč, aby si mohla k nemu prehovoriť, chváliť ho a zvelebovať. Na to ti dal aj ostatné schopnosti a sily tak telesné, ako aj duševné. Keď už raz poznáš cieľ a zmysel svojho bytia, musíš ho mať vždy pred očami a všetko svoje myslenie a konanie musíš naň zamerať. Všetkému, čo ti stojí v ceste, máš sa vyhýbať a odporovať, a všetkým, čo nie je užitočné a osožné pre dosiahnutie tohto cieľa a splnenie tvojho životného poslania, pohŕdať a všetkého sa zriekať. Pomysli si, akí nešťastní sú ľudia, ktorí nemyslia na svoj životný cieľ, ale tak žijú, akoby boli na tejto zemi len pre splnenie svojich telesných radostí a žiadostí.

Srdce: Na koho som len myslela, Bože môj, keď som dosiaľ na teba nemyslela? Komu patrila moja láska, keď som teba nemilovala? Mala som žiť a silnieť z tvojej pravdy a namiesto toho som sa oddávala hlúposti a nezmyslom. Slúžila som svetu, ktorý je tu predsa na to, aby mi slúžil na dosiahnutie môjho pozemského a nebeského cieľa. Spríkril sa mi môj predošlý prevrátený život a všetko moje nerozumné myslenie a konanie. Kiežby som už nikdy z očí nestratila svoj životný cieľ!

Vôľa: Boh môj a Vykupiteľ, ty jediný budeš odteraz Pánom a Kráľom mojich myšlienok. Nechcem sa viac zapodievať vecami, ktoré sa ti nepáčia. Nikdy nezabudnem na veľkosť tvojho milosrdenstva a dobroty, ktorú si mi láskavo preukázal. Ty jediný budeš oddnes radosťou, rozkošou a láskou môjho srdca. Všetky neužitočné zamestnania a zábavy, všetky priateľstvá a kamarátstva, všetky náklonnosti a láskavosti opustím pre teba. Využijem všetky dovolené prostriedky, aby som vyplnila svoje predsavzatie.

Bože, ďakujem ti, že si ma stvoril pre nebo, aby som bola účastná na tvojej večnej blaženosti a sláve. Koľko ešte potrvá, kým dosiahnem svoj cieľ? Požehnaj, Bože, myšlienky a predsavzatia dnešného môjho rozjímania, požehnaj moje rozhodnutia, aby som ich mohla splniť pre zásluhy krvi, ktorú vylial za mňa na kríži môj Vykupiteľ. Amen. – Otče náš… Zdravas’.. Sláva Otcu

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.