Kategória: Cesta lásky

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (506.) – 20.5.2024 – pondelok

Môj Boh a moje všetko! Viem, že hoci som nedbanlivý v tvojej službe, ustavične ma nabádaš, aby som ťa miloval.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (506.) – 20.5.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (504.) – 18.5.2024 – sobota

Z lásky k Bohu zrieknime sa každého zmyslového vzrušenia, ktoré nevyplýva z čistej Božej lásky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (504.) – 18.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (499.) – 13.5.2024 – pondelok

Treba milovať Boha, ako sa páči jemu, a nie ako sa páči nám. Boh chce, aby sa duša zbavila všetkého. Až potom sa s ním môže spojiť a naplniť sa jeho láskou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (499.) – 13.5.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (497.) – 11.5.2024 – sobota

Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme sa predovšetkým zrieknuť seba samých, to jest vlastnej vôle.
Kto premáha seba samého, ľahko zdolá všetky ostatné prekážky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (497.) – 11.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok

Kto chce patriť celkom Bohu, musí sa zriecť svetskej cti. Koľkí sa pre túto zlorečenú česť vzďaľujú od Boha. A toľkí ho strácajú.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota

Teda ťažko hreší kandidát, ktorý prijíma svätenie, hoci nežije dlhší čas čnostným životom. Rovnako ťažko hreší i biskup, ktorý ho vysviaca bez potrebnej skúšky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (485.) – 29.4.2024 – pondelok

Biskup Abelly píše: “Kto vie, že ho Boh nevolá, a predsa sa vtisne, prijme sviatosť kňazstva, bezpochyby sa vrhá do zjavného nebezpečenstva zatratenia.”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (485.) – 29.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (483.) – 27.4.2024 – sobota

Kandidát sa každým svätením blíži k najvyššiemu – slúžiť Ježišovi Kristovi vo Sviatosti Oltárnej.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (483.) – 27.4.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (478.) – 22.4.2024 – pondelok

Vo veľkom nebezpečenstve večného zatratenia je ten, čo nedbá na Božie volanie kvôli rodičom i ten, čo vstupuje do kňazského stavu bez pravého povolania…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (478.) – 22.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (476.) – 20.4.2024 – sobota

Vráťme sa k veci. Svätý Tomáš Aquinský radí tým, čo sú povolaní k dokonalejšiemu životu, aby nepočúvali, keď ich rodičia odhovárajú.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (476.) – 20.4.2024 – sobota